Selfpromo- Imidžový spot

Momentálne pracujeme na našom imidžovom spote, ktorý bude podporovať selfpromo firmy Breezymen. Tento spot vznikol ako potreba prezentácie firmy Breezymen, ktorá sa za posledné obdobie začala sústrediť na projekty, ktoré majú pridanú hodnotu a tou je rozvoj ľudského potenciálu.Tešte sa už v Januári 2014.